KOMŞU SEMTLERİMİZ
   ZÜLFAZIL (SOLFASOL)

   Solfasol köyü, birçok kerameti bulunan İstanbul’un kimler tarafından Fetih edileceğini Allah’ın izni ile bilen her türlü ,ilmi talebelerine öğreten Bayramilik Tarikatının kurucusu zamanın profesörü, fakirleri gözeten ,imecenin en güzel örneğini veren Hacı Bayram-ı Veli Hz.lerinin doğduğu köydür.

Ankara’nın kuzeyinde kalan bu köy artık Altındağ ilçesinin 5000 nüfuslu bir mahallesi konumundadır. Etrafında Bağlariçi, Karkum, Yıldıztepe ve Doğantepe mahalleleri bulunmaktadır.

Çubuk 1 Barajının ve Çubuk çayının Solfasol topraklarında kalmasından dolayı zamanının en güzel piknik alanlarından birisi olarak anılırdı. Mahalleyi iki aşamalı olarak değerlendirebiliriz.

Merkez olan yerde Hacı Bayram –ı Veli Hz.lerinin doğduğu ev bulunmaktadır. Hemen üzerinde 1900 lü Yıllarında yapılan Merkez Cami bulunmaktadır. Eskiden Ankara’da meşhur olan Hacı Bayram suyu cami önünde akmaktadır. Hacı Bayram Veli’nin annesinin çamaşır yıkadığı Atça deresi de muhafaza edilmektedir. Merkezde bulunan evler kerpiçten yapılmış gecekondu tipi evlerdir. 2010 yılı itibariyle halen mahallede imar yapılamamıştır. En son alınan bilgilerin Altındağ Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda merkez mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulanacağı yönündedir. Mahalle sırtını büyüklerimiz tarafından Dedelik denilen bir tepeye dayamıştır. Orman alanı olarak ayrılan tepenin bir kısmı çamlarla kaplanarak mahalleye yeşil bir şapka giydirilmiştir. Ümidimiz tamamının ormanlık alana çevrilerek tüm Ankara’ya kazandırılmasıdır.

Solfasol arazisi şu andaki isimleri ile Baraj, Bağlariçi, Karakum, Doğu, Gül pınar, Aliersoy, Siteler ve Doğantepe mahalleleri gibi geniş bir alanı kapsamaktayken şu anda çoğu yer gecekondu görünümüne bürünmüştür. Hacı Bayram Veli bu arazilerde talebeleri ile birlikte imece usulü burçak ekerek onlarla beraber çorba içmiş ve fakir halka çalışarak geçinmeyi ve başkalarına ikram etmeyi öğretmiştir. Sadece Bağlariçi mahallesi sebze ve bağcılık yapıldığı için yeşil alan olarak muhafaza edilebilmiştir. Mahallenin sonradan katılan ve Karakum Mahallesi karşısında kalan bölümü Kuzey Ankara Kentsel dönüşüm projesi 2.etap kapsamında kaldığı için gecekondu görümünde beklemektedir.
   BAŞPINAR

   -
   ULUBEY

   -
   HASKÖY

   -
   HÜSEYİN GAZİ

   -
   MAMAK

   -

Toplam 6 adet kayıt sergilendi.